19 Şubat 2020
  • Berlin6°C
  • Frankfurt5°C
  • Paris5°C
  • Ankara0°C
  • İstanbul6°C
  • İzmir9°C
  • Stockholm4°C

GURBETÇİYE BİR ÇİFTE STANDART DAHA

Türkiye plakalı araç köprüden HGS olmadan geçtiğinde, 15 güne kadar ödeme yaparsa ceza kesilmiyor. Yabancı plakalı gurbetçiye ise anında 5 kat ceza kesiliyor, parayı vermezse ülkeden çıkarılmıyor.

Gurbetçiye bir çifte standart daha

09 Ekim 2019 Çarşamba 19:29

OKTAN ERDİKMEN - Bu sene, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın büyük hak kayıplarına uğradıkları bir sene oldu. SSK borçlanması kaldırıldı, primler arttı, maaşlar düştü, emeklilik geriye dönük hesaplanıyor. Askerlik 5133 avroya, telefon açtırma 1500 liraya çıkarıldı. Türkiye’de acil dışında tedaviler ve ilaçlar ödenmiyor. 

Bütün bunların üstüne, bir de köprüden HGS olmadan geçen yabancı plakalı araçlara 5 kat ceza kesiliyor.

Emeklilikteki çifte standart burada da aynen devam ediyor. 

Türkiye plakalı bir araç, köprüden HGS olmadan geçerse, 15 gün içerisinde aldığı takdirde hiç ceza yemiyor. Ancak yabancı plakalı bir araç geçerse, 10 dakika sonra bile ödese 5 kat ceza yiyor. Üstelik bu cezayı ödemeden ülke dışına çıkmasına da izin verilmiyor. 

Türkiye’de her tarafta PTT, anlaşmalı banka şubesi ve benzin istasyonu bulmak mümkün. Yurt dışından gelen gurbetçi, PTT’nin nerede olduğunu bilmez. Dolandırıcılar internette sahte HGS satıyor. Onları tanımaz. Bu nedenle, yabancı plakalı araçlara kolaylık sağlanacağına, tam tersi uygulamalar yapılıyor. 

Yabancı plakalı araçlar HGS alsalar bile, çoğu zaman plaka okumadan dolayı sorun yaşanıyor. PTT kapalıyken Kapıkule’den giriş yapan bir gurbetçi, ya açılış saatini beklemek ya da 5 kat ceza ödemek zorunda kalıyor. 

Buradaki amaç, nasıl olsa ses çıkarmıyorlar diye, gurbetçilerden biraz daha para almak değilse nedir? Çok merak ediyorum. 

Yurt dışından Türkiye’ye izne giden araçlar için, Türkiye’deki tüm oto yollarda geçerli bir vinyet uygulaması başlatılmalı. İlk etapta, en azından yurt dışındaki banka şubelerinde ve internet üzerinden HGS satışı yapılmalı.

Bu kadar kolay çözülebilecek bir sorun için, insanlara neden çile çektiriyorlar anlamak mümkün değil…

NOT:

Merak edenler için 6001 sayılı kanunun ilgili maddeleri aynen şöyle:

(7) Geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapanlardan, ödemesiz geçiş tarihini izleyen on beş gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun olarak ödeyenlere, bu maddenin birinci fıkrası ile beşinci fıkrasında belirtilen cezalar uygulanmaz. (Ek cümle: 16/5/2018-7144/18 md.) Otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen yabancı plakalı araçlara uygulanan idari para cezaları için bu fıkrada belirlenen on beş günlük süre beklenmez. (3) 

(8) (Ek:27/3/2015-6639/33 md.) Sürücüsünün Türk vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın yabancı plakalı araçlara uygulanacak olan bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen idari para cezaları ile geçiş ücretleri ve ikinci fıkrasında yer alan idari para cezaları tebligat şartı aranmaksızın sürücüsü bilgilendirilmek suretiyle tahsil edilir. Tahsilat gerçekleşmeden yabancı plakalı aracın ülkeyi terk etmesine izin verilmez. Bu fıkra hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca müştereken altı ay içinde belirlenir. Uluslararası sözleşme hükümleri saklıdır. 

(9) (Ek: 16/5/2018-7144/18 md.) Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, yedinci ve sekizinci fıkraları Bakanlık tarafından işletilen otoyolları ve erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için; beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları ise Bakanlık tarafından 3996 sayılı Kanun ve diğer ilgili kanunlar çerçevesinde işletme hakkı verilen veya devredilen otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için de uygulanır.

Yorumlar